Menu

Woonlasten huurhuis beperken

U heeft moeite om de huur te betalen. Of u vindt de huur voor uw huis eigenlijk te hoog. Wat kunt u doen om uw woonlasten te beperken?

De huur verlagen

Vindt u dat u te veel huur betaalt? Via de huurprijscheck op huurcommissie.nl kunt u nagaan wat de huurprijs van uw woning zou moeten zijn. Deze huurprijscheck werkt met een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt wat uw woning waard is.
Betaalt u te veel? Vul dan het huurverlagingsformulier in van de Huurcommissie. Dit stuurt u met de puntentelling naar uw verhuurder. U kunt de Huurcommissie vragen om een oordeel over uw verlagingsvoorstel als uw verhuurder niet akkoord gaat of niet reageert. Het is wel aan te raden om eerst te proberen er samen uit te komen, voordat u een verzoek indient. De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. 
Vindt de Huurcommissie de huurverlaging terecht, dan bepaalt de Huurcommissie per welke datum de huurverlaging ingaat. Bij een huurverlaging met terugwerkende kracht kunt u het Juridisch Loket vragen hoe u dat met uw verhuurder kunt regelen.

Let op: de huurverlaging kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Geeft u de nieuwe huurprijs meteen door aan de Belastingdienst/Toeslagen .

Geliberaliseerde huurwoning of vrijesectorwoning

Soms geldt het puntensysteem niet. Dat is het geval als u een zelfstandige woning hebt waarvan de huur langer dan 6 maanden geleden is ingegaan, en waarvan de huurprijs bij het begin van de huurovereenkomst hoger dan de huurtoeslaggrens was. Dat is een geliberaliseerde huurwoning, ook wel vrijesectorwoning genaamd. U kunt dan niet naar de huurcommissie.

Huurverlaging na inkomensdaling

U kunt de verhuurder en de Huurcommissie ook vragen om een huurverlaging als uw inkomen gedaald is na 1 of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen. Een inkomensdaling kan bijvoorbeeld ontstaan als een verdienend lid van het huishouden is vertrokken of door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensionering.

Servicekosten en kosten van nutsvoorzieningen

De Huurcommissie kan ook kijken naar de servicekosten. Dat zijn de kosten van de woning die de verhuurder berekent voor leveringen en diensten, zoals bijvoorbeeld voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. 
En de Huurcommissie kan ook een uitspraak doen over de kosten voor nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit en water waarvoor u als huurder een eigen meter heeft.
De verhuurder mag alleen de gemaakte kosten in rekening brengen en hij moet u jaarlijks uiterlijk in juni een afrekening van het vorige jaar sturen. U hebt 2 jaar de tijd om de huurcommissie om een uitspraak te vragen. U kunt bijvoorbeeld voor de jaarafrekening over het jaar 2017 een verzoek bij de Huurcommissie indienen tot en met 30 juni 2020. De Huurcommissie stelt alleen vast hoeveel u voortaan moet betalen.
Meer informatie is te vinden op huurcommissie.nl.

Moeite met huur betalen?

Betaalt u volgens de regels niet te veel huur, maar heeft u toch moeite om uw woning te betalen? Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn:

  • Uw huurwoning is te duur.
  • Uw woning heeft een goede prijs, maar uw inkomen is te laag.

Verhuizen

Het kan zijn dat uw woning te duur voor u is, maar dat de huur niet omlaag kan. Dan is het verstandig te verhuizen naar een goedkopere huurwoning. Vraag bij uw gemeente naar sociale huurwoningen.

Toeslag aanvragen

  • Heeft uw woning een goede huurprijs, maar is uw inkomen te laag om die te betalen? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. U vraagt dit aan bij de Belastingdienst.
  • Krijgt u niet meteen huurtoeslag, dan kan de gemeente soms tijdelijk een woonkostentoeslag betalen.
  • Sommige gemeenten hebben ook een Woonlastenfonds. Misschien kunt u uit dit fonds een aanvulling op de woonkostentoeslag of huurtoeslag krijgen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Organisaties

Woningcorporatie

Sint Agnes Woning Stichting

 0251-23 94 80 sint-agnes.nlEuropassage 11966WHHeemskerk

Woongroep Burisbeek

Zandhaver 351964KTHeemskerk

Woongroep Beijenlust

 0251-24 16 02Koekoek 291965EAHeemskerk

Gemeente

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Vergelijk hulpaanbod