Werk, geld en uitkering

Re-integratie via IJmond Werkt!

Mensen met een uitkering van de gemeente die moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van IJmond Werkt!. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van IJmond Werkt! eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
De gemeente bepaalt samen met IJmond Werkt! welke re-integratievoorzieningen er worden aangeboden. IJmond Werkt! bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u.Dat kan een opleiding of cursus zijn, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt de gemeente welke hulp het beste bij u past.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door de gemeente gesubsidieerde baan zijn. Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat de gemeente van u verwacht

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen.

Zie ook