Werk, geld en uitkering

Collectieve zorgverzekering

De gemeente Heemskerk heeft een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Die bestaat dan uit een basisverzekering en een aanvullend pakket. Door speciale afspraken met de zorgverzekeraar is de premie lager, of krijgt u meer kosten vergoed.

U heeft bij de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2019 is dit € 385. Maakt u zorgkosten? Dan moet hiervan in 2019 dus € 385 zelf betalen. Soms kunt u dit eigen risico bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente meeverzekeren. De premie wordt dan wel iets hoger, maar het eigen risico hoeft u niet meer te betalen.

U kunt alleen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente wanneer uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Meer informatie over de collectieve zorgverzekering vindt u op de website van de gemeente. De aanvraag kunt u doen via gezondverzekerd.nl.

Ook veel vakbonden, patiëntenorganisaties en belangenverenigingen bieden collectieve verzekeringen aan.

Zie ook