Ondersteuning aan gezinnen met een kind en/of een volwassene met een beperking

Hulpaanbod van: STG vrijwilligershulp & mantelzorg

Ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking dmv vrijwilligers. Buitenshuis bij buurtinitiatieven en soms in de thuissituatie.
Ondersteuningsgroepen voor ouders met een kind met Down en voor ouders met een kind met Autisme. Informatiebijeenkomsten (niet doelgroep specifiek).
Brusjes: ondersteuningsgroep voor broertjes en zusjes van een kind met autisme en een groep voor broertjes en zusjes met van een kind met Down.

Inzet van gastgezinnen ter ondersteuning van ouders en het kind met een beperking

Contactpersonen

Meer informatie

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Ouders van kinderen met een beperking, Kinderen met een visuele beperking, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een auditieve beperking, Jongeren met een visuele beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een auditieve beperking, Ouders/opvoeders, Mantelzorgers, Gezinnen, Alleenstaanden, Alleenstaande ouders

Doelgroep-toelichting

Ouders, broertjes, zusjes en het kind met de beperking.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden per telefoon of mail naar de STG.
Daarna wordt afspraak gemaakt om kennis te maken.

Vervangende zorg of advies
 • respijtzorg
Welke vervangende zorg?
 • gezelschap houden
 • logeeropvang
 • ontwikkelingsgericht spel
  didactische vaardigheden
  mantelzorgondersteuning in de vorm van ontlastende zorg (gezelschap) en activiteiten, zoals gezinsmiddag, brusjesdagen en informatieavonden
Uitvoering van de dienst
 • vrijwilligerswerk
Door wie?

Coördinator vrijwillige thuishulp en mantelzorg

Inhoud & werkwijze

Eerst een kennismaking daarna wordt vrijwilliger gezocht en een match gemaakt.

Beoogd eindresultaat

Een match tussen vraag en aanbod

Duur

Hangt af van de hulpvraag bij de intake en het aanbod van vrijwilligers.

Toelichting

Midden- en Zuid Kennemerland

Op welke dagen en tijden?

Afhankelijk van de hulpvraag en het aanbod van vrijwilligers.

Kosten

Geen

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Niet van toepassing
Bijzonderheden

Ondersteuning door vrijwilligers, geen verpleegkundige handelingen, geen vervanging van (reguliere) naschoolse opvang.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Mantelzorgondersteuning
Vergelijk hulpaanbod