Algemene informatie

Wat is de SIG
De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking van alle leeftijden en op alle levensgebieden.

Hoe werkt de SIG
De SIG denkt met cliënten/verwanten mee over de beste manier om de gevraagde zorg en ondersteuning in te vullen. Dit gebeurt onder het motto \"Maak het mogelijk met de SIG\". Individuele wensen, behoeften en mogelijkheden zijn richtinggevend. Er wordt altijd naar het individueel best passende aanbod gezocht. \\


Wat doet de SIG, voor wie?
De SIG biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme of aanverwante stoornis. Met ambulante begeleiding, beschermde woonprojecten en zinvolle, maatschappelijk gerelateerde dagbesteding.

Ambulante ondersteuning
In de eigen thuissituatie krijgen cliënten ambulante ondersteuning in de vorm van begeleid zelfstandig wonen, gezinsondersteuning, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG), praktische thuisondersteuning, intensieve gezinsondersteuning en psychosociale hulpverlening. Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners in geval deze bij de cliënt of het gezin betrokken zijn. De ambulante gezinsbegeleiders hebben een directe lijn met het Logeerhuis van de SIG. Bij ambulante ondersteuning van volwassenen wordt ook samengewerkt met het sociale netwerk van de cliënt, buurt- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en collega-instellingen.

Wonen, logeren, dagbesteding
Mensen met een beperking kunnen, indien geïndiceerd, een beroep doen op onze 24-uurs beschermde woonprojecten voor volwassenen, onze meer zelfstandige woonprojecten met steunpunt en 24 uurs bereikbaarheid, ons 24 uurs verblijfsaanbod voor kinderen/jongeren in gezinshuizen en woonprojecten en ons regionale Logeerhuis voor logeeropvang en kort verblijf (respijtzorg en overbruggingszorg).
Daarnaast bieden we zeer gevarieerde, kleinschalige dagbesteding in ons ambachtelijk dagcentrum Wisselwerk in Beverwijk, in onze winkeltjes in de regio, onze horecaprojecten in Haarlem, onze buurtwinkels in Haarlem-Noord en Beverwijk, onze mobiele groengroep, en op kinderboerderij Dierendorp en het Midgetgolfpark in Heemskerk.

Financiering, indicatie, kwaliteit
De SIG levert zorg in natura (ZIN) en op basis van een Persoonsgebonden Budget. U kunt daarvoor een indicatie aanvragen bij het CIZ
De SIG heeft het kwaliteitscertificaat HKZ voor alle diensten. De SIG heeft een vast samenwerkingsverband met kinderopvang De Stampertjes in Bloemendaal, vrijwilligersorganisatie Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) en Stichting De Baan in Haarlem (ontmoeting en vrijetijdsbesteding). Met STG en De Baan vormen we het samenwerkingsverband \'BaSTIG\', waarin we formele en informele zorg op elkaar afstemmen.

Organisatie
Bij de SIG werken meer dan 300 medewerkers en circa 150 vrijwilligers voor circa 700 cliënten. De basis van hun inzet/werkzaamheden: \'Maak het mogelijk met de SIG\'. De vier uitgangspunten die gelden voor iedereen die - professioneel dan wel vrijwillig - bij de SIG betrokken is, zijn: transparantie, respect, autonomie en professionaliteit.
De SIG heeft een vrijwilligersbeleid waarin vrijwilligers, cliënten en professionele medewerkers ieder op hun eigen manier tot hun recht komen. De rol van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. De SIG vraagt van iedere nieuwe vrijwilliger een VOG. Waar nodig/gewenst worden vrijwilligers gestimuleerd deel te nemen aan scholing/training vanuit de SIG.

Werkgebied
Midden en Zuid-Kennemerland: van Zandvoort/Heemstede/Haarlem tot en met Castricum/Uitgeest.

Contactinformatie

 0251-25 78 57 (bereikbaar tijdens kantooruren)Alkmaarseweg 11947DA Beverwijk www.sig.nuLaatste controle: november 2019

Plan route

Postadres
Postbus 1011940AC Beverwijk

Contactpersonen

Hulpaanbod

24-uurs verblijf voor volwassenen

Er zijn verschillende mogelijkheden: - Wonen met 7/24 uurs begeleiding beschikbaar. - Wonen met 7/24 uurs begeleiding bereikbaar (vanuit steunpunt). - Wonen met VPT (Volledig Pakket Thuis), met alle 7/24 uurs ondersteuning aan huis, voor cliënten die thuis/ in een eigen woning wonen. -...

Dagbesteding Wisselwerk

Cliënten van Dagbesteding Wisselwerk, onderdeel van de SIG, krijgen ondersteuning bij werk, dagbesteding en leer/werktrajecten. Voor alle cliënten wordt een begeleidingsplan opgesteld, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Dagcentrum De Schans in Beverwijk heeft verschillende...

Logeerhuis

Alle logés hebben een eigen, en indien mogelijk ook vaste kamer. Er zijn speciale logeerkamers voor logés met een meervoudig complexe beperking, met bijv. een hoog-laagbed en -bad en tillift. Op de begane grond zijn twee grote huiskamers. Er is een aparte speel-/televisiekamer. Achter het huis is een grote tuin met buitenspeelmateriaal.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: