Algemene informatie

MET Heemskerk is actief op uiteenlopende gebieden:

 • ontmoeting en recreatie
 • sport en spel
 • opvoeding en ontwikkeling
 • creativiteit
 • educatie
 • informatie en advies
 • ondersteuning
 • samen leven in de buurt.

Alle leeftijden kunnen bij ons terecht:

 • peuters
 • kinderen
 • tieners
 • jongeren
 • volwassenen
 • senioren/ouderen

Speciale aandacht hebben we voor kwetsbare mensen:

 • mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen met een lichamelijke beperking
 • mensen die eenzaan zijn of in een isolement zitten
 • minderheden

Mede vanuit de buurtcentra werken wij in en voor de Heemskerkse buurten.

Dankzij een groot aantal vrijwilligers en veel contacten met andere organisaties kunnen wij snel inspelen op signalen, vragen en initiatieven van bewoners en ontwikkelingen in Heemskerk.

Contactinformatie

 0251-20 77 20Lauraplein 1a1961GP Heemskerk www.metheemskerk.nlLaatste controle: juli 2021

Plan route

Postadres
Postbus 1491960AC Heemskerk

Toegankelijkheid

Toegankelijk: Ja

Openingstijden

Hulpaanbod

Aanpak huiselijk geweld

Na de aanmelding (telefonisch of face-to-face op locatie van Socius) wordt zo snel mogelijk een intakeafspraak gemaakt. Dit kan op een locatie van Socius of elders.Er worden individuele gesprekken, relatiegesprekken of gezinsgesprekken aangeboden aan de slachtoffers en getuigen. Daders worden...

Activiteiten ondernemen

In de buurtcentra kunnen alle leeftijden terecht om bij elkaar te komen en samen activiteiten  te organiseren. Wij bieden daarbij informatie, advies en ondersteuning.

Activiteiten voor volwassenen

In de buurtcentra kunnen alle leeftijden terecht om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. Wij bieden daarbij informatie, advies en ondersteuning.

Algemeen maatschappelijk werk

Bemiddeling / pleitbezorging / belangenbehartiging Casemanagement Concrete dienstverlening Crisishulp Groepswerk Informatie en advisering Procesmatige hulpverlening Rapportage en advies op verzoek Jeugdmaatschappelijk werk Steun- en leuncontact Outreachend hulpverlenen

Cliëntondersteuning

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben. 

Cursus Assertiviteit

Assertief zijn, betekent opkomen voor jezelf met respect voor de ander. De basis hiervan is dat je weet wat je voelt en wat je wilt en dat je dit ook kunt uiten naar anderen. Het doel van de training is het vergroten van assertieve vaardigheden.

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad bestaat uit burgers die een gezond en gelukkig leven willen. Wanneer je deelneemt aan de gezondheidsraad, ben je automatisch ook raadslid. Iedereen weet wel iets wat helpt je leven gezonder en gelukkiger te maken. Dit wordt onderling uitgewisseld. Wanneer er vragen zijn waar...

De Krachtcentrale

De krachtcentrale is een cursus voor mensen met verschillende problemen. Zoals net gescheiden zijn, relatieproblemen, problemen op het werk, zich eenzaam voelen, onzeker weinig zelfvertrouwen hebben, moeizaam contact met anderen, de kinderen of met ouders. De cursus is voor iedereen die samen met...

Eetcafé Koken voor de Buurt

In de Schuilhoek koken en eten bewoners gezellig samen. Elke week op woensdagavond of vrijdagavond.

Financiële administratie thuis

Veel mensen vinden het lastig om hun administratie op orde te houden en dat is ook niet eenvoudig. Formulieren zijn soms lastig te begrijpen en gemeentelijke regelingen zijn niet bekend. Omdat loketten verdwijnen is het moeilijk om contact te leggen met bedrijven of instellingen. Herkent u dit?...

Grip op je knip

Steeds meer mensen komen tegenwoordig in financiële problemen. Niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook mensen met een modaal inkomen. Oorzaken kunnen zijn het verlies van een baan, echtscheiding, te hoge hypotheek of het ontbreken van inzicht in de financiën. Deze cursus kan u...

Jeugdmaatschappelijk werk

Individueel traject op verwijzing van school.

Kinderen In Echtscheidings Situaties (KIES)

Deze praat- spel- en doegroep  is bedoeld voor kinderen die met echtscheiding te maken hebben, hebben gehad of gaan krijgen en is preventief. Het programma biedt herkenning, de mogelijkheid tot verwerking, leren omgaan met de veranderde situatie, antwoorden krijgen op eigen vragen en weten...

Lotgenoten

Alleen is ook maar alleen Zondagmiddagactiviteit waar u andere mensen kunnen leren kennen om samen leuke dingen te ondernemen:wandelen, fietsen, koffie drinken, zwemmen. Het gaat niet om liefdesrelaties, maar om vriendschap. Let's meet up! Voor jong volwassenen van 20 - 35 jaar met een...

Maatjesproject Heemskerk

Samen een praatje maken, een spelletje doen, koffie drinken op een terrasje, een wandeling of fietstocht maken, samen naar de markt of gewoon even naar buiten. Dat is wat maatjes doen.

Met alle geweld een relatie

Cursus voor mannen en vrouwen die willen dat het geweld in hun relatie stopt en tijdig willen ingrijpen om herhaling of verergering van huiselijk geweld te voorkomen.

Ondersteuning van mantelzorgers

Informatie en advies en verwijzing voor eenieder die betrokken is bij mantelzorg.

Ouderenadvies

MET Heemskerk ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben. 

Peuter-ouderochtend

Ontmoeting tussen ouders en uitwisselen opvoedingsvragen.Activiteiten voor spel- en taalontwikkeling.Informatie en advies bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Positief opvoeden tot 12 jaar

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je wat werkt en of het bij jou past? De cursus Positief Opvoeden Triple P helpt ouders en opvoeders hierbij.

Positief opvoeden van 12 t/m 16 jaar

Deze cursus is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een cursus voor opvoedondersteuning van tieners (12-16 jaar). Tevens is de cursus uitermate geschikt voor ouders die kampen met tieners met gedragsproblemen.

Rust zonder roest

De meeste ouderen staan midden in het leven en hebben voldoende sociale contacten. Toch krijgen ze bij het klimmen der jaren te maken met veranderingen: buren en vrienden die gaan verhuizen, kinderen die het huis uitgaan, vitaliteit en gezondheid gaan achteruit of men verliest de partner....

Sociaal raadslieden

Sociaal juridische dienstverlening.

Sociale Vaardigheids training (SoVa)

Op een speelse manier geven wij kinderen handvatten om vaardigheden aan te leren, zoals luisteren, jezelf presenteren, stevige houding, stem, oogcontact, stevig staan, helpende gedachte om je zekerder te voelen, een vraag stellen, nee zeggen, ergens iets van zeggen, vragen of je mee mag doen,...

Spel Doe Middag voor kinderen

Woensdagmiddagactiviteit met wisselend programma

Sportactiviteiten jongeren

zie www.welschapwelzijn.nl

Vakantieactiviteiten

activiteiten voor jeugd in schoolvakanties

Work it

Work it! is een training die jongeren helpt bij het zoeken naar passend werk, het opstellen van een CV en een sollicitatiebrief. Tijdens de training oefenen ze met presenteren en met het voeren van sollicitatiegesprekken. Jongeren kunnen er ook terecht voor individuele begeleiding. Bij Work it!...

Zin in vriendschap

Het doel van de cursus is vriendschappen te verbeteren of nieuwe vriendschappen te sluiten. Tijdens de cursus werken de deelnemers in kleine stappen toe naar het actief aangaan van nieuwe vriendschappen of het verdiepen van bestaande contacten.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Adviespunt of informatiepunt Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod