Socius Maatschappelijk Dienstverleners

Algemene informatie

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben.

Als het gaat om opvoedingsproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om problemen met instanties, om verwerking van verlies. Wij helpen u de regie over uw leven (terug) te nemen.

Dat doen wij op een deskundige, bescheiden manier, dagelijks met zo’n zestig medewerkers, in spreekuren, individuele afspraken en cursussen, voor jongeren, volwassenen en senioren. Steeds vaker zijn daarbij ook vrijwilligers actief. Wij werken in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heerhugowaard, Uitgeest en Velsen. Socius werkt nauw samen met de gemeenten en met een groot aantal instellingen in deze gemeenten. De dienstverlening is kosteloos en een verwijzing is niet nodig.

Contactinformatie

 088-88 76 900Burgemeester Nielenplein 61961NV Heemskerk www.socius-md.nlLaatste controle: juni 2020

Plan route

Postadres
Postbus 801960AB Heemskerk

Toegankelijk

Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig

Openingstijden

Hulpaanbod

Aanpak huiselijk geweld

Na de aanmelding (telefonisch of face-to-face op locatie van Socius) wordt zo snel mogelijk een intakeafspraak gemaakt. Dit kan op een locatie van Socius of elders.Er worden individuele gesprekken, relatiegesprekken of gezinsgesprekken aangeboden aan de slachtoffers en getuigen. Daders worden...

Algemeen maatschappelijk werk

Bemiddeling / pleitbezorging / belangenbehartiging Casemanagement Concrete dienstverlening Crisishulp Groepswerk Informatie en advisering Procesmatige hulpverlening Rapportage en advies op verzoek Schoolmaatschappelijk werk Steun- en leuncontact Outreachend hulpverlenen

Cliëntondersteuning

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben. 

Cursus Assertiviteit

Assertief zijn, betekent opkomen voor jezelf met respect voor de ander. De basis hiervan is dat je weet wat je voelt en wat je wilt en dat je dit ook kunt uiten naar anderen. Het doel van de training is het vergroten van assertieve vaardigheden.

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad bestaat uit burgers die een gezond en gelukkig leven willen. Wanneer je deelneemt aan de gezondheidsraad, ben je automatisch ook raadslid. Iedereen weet wel iets wat helpt je leven gezonder en gelukkiger te maken. Dit wordt onderling uitgewisseld. Wanneer er vragen zijn waar...

De Krachtcentrale

De krachtcentrale is een cursus voor mensen met verschillende problemen. Zoals net gescheiden zijn, relatieproblemen, problemen op het werk, zich eenzaam voelen, onzeker weinig zelfvertrouwen hebben, moeizaam contact met anderen, de kinderen of met ouders. De cursus is voor iedereen die samen met...

Financiële administratie thuis

Veel mensen vinden het lastig om hun administratie op orde te houden en dat is ook niet eenvoudig. Formulieren zijn soms lastig te begrijpen en gemeentelijke regelingen zijn niet bekend. Omdat loketten verdwijnen is het moeilijk om contact te leggen met bedrijven of instellingen. Herkent u dit?...

Grip op je knip

Steeds meer mensen komen tegenwoordig in financiële problemen. Niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook mensen met een modaal inkomen. Oorzaken kunnen zijn het verlies van een baan, echtscheiding, te hoge hypotheek of het ontbreken van inzicht in de financiën. Deze cursus kan u...

Jeugdmaatschappelijk werk

Individueel traject op verwijzing van school.

Kinderen In Echtscheidings Situaties (KIES)

Deze praat- spel- en doegroep  is bedoeld voor kinderen die met echtscheiding te maken hebben, hebben gehad of gaan krijgen en is preventief. Het programma biedt herkenning, de mogelijkheid tot verwerking, leren omgaan met de veranderde situatie, antwoorden krijgen op eigen vragen en weten...

Met alle geweld een relatie

Cursus voor mannen en vrouwen die willen dat het geweld in hun relatie stopt en tijdig willen ingrijpen om herhaling of verergering van huiselijk geweld te voorkomen.

Ondersteuning van mantelzorgers

Informatie en advies en verwijzing voor eenieder die betrokken is bij mantelzorg.

Ouderenadvies

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben. 

Positief opvoeden tot 12 jaar

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je wat werkt en of het bij jou past? De cursus Positief Opvoeden Triple P helpt ouders en opvoeders hierbij.

Positief opvoeden van 12 t/m 16 jaar

Deze cursus is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een cursus voor opvoedondersteuning van tieners (12-16 jaar). Tevens is de cursus uitermate geschikt voor ouders die kampen met tieners met gedragsproblemen.

Rust zonder roest

De meeste ouderen staan midden in het leven en hebben voldoende sociale contacten. Toch krijgen ze bij het klimmen der jaren te maken met veranderingen: buren en vrienden die gaan verhuizen, kinderen die het huis uitgaan, vitaliteit en gezondheid gaan achteruit of men verliest de partner....

Sociaal raadslieden

Sociaal juridische dienstverlening.

Sociale Vaardigheids training (SoVa)

Op een speelse manier geven wij kinderen handvatten om vaardigheden aan te leren, zoals luisteren, jezelf presenteren, stevige houding, stem, oogcontact, stevig staan, helpende gedachte om je zekerder te voelen, een vraag stellen, nee zeggen, ergens iets van zeggen, vragen of je mee mag doen,...

Work it

Work it! is een training die jongeren helpt bij het zoeken naar passend werk, het opstellen van een CV en een sollicitatiebrief. Tijdens de training oefenen ze met presenteren en met het voeren van sollicitatiegesprekken. Jongeren kunnen er ook terecht voor individuele begeleiding. Bij Work it!...

Zin in vriendschap

Het doel van de cursus is vriendschappen te verbeteren of nieuwe vriendschappen te sluiten. Tijdens de cursus werken de deelnemers in kleine stappen toe naar het actief aangaan van nieuwe vriendschappen of het verdiepen van bestaande contacten.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Juridische dienstverlening
Vergelijk hulpaanbod