Heeft u een vraag of wilt u zich melden voor ondersteuning? Dan kunt u op verschillende manieren in contact komen met de gemeente.

Contact met het Sociaal Team

Het Sociaal Team is er voor al uw vragen, problemen of ideeën op het gebied van zorg, ondersteuning, werk, geldzaken, welzijn en activiteiten in de buurt. Het Sociaal Team kijkt naar het hele plaatje en denkt met u mee over een oplossing. In Heemskerk zijn er 3 Sociaal Teams.

Contact over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp

Heeft u een vraag over het opvoeden of opgroeien van uw kind of over jeugdhulp, dan kunt u terecht bij CJG IJmond. Een opvoedvraag kunt u ook stellen bij het Sociaal Team.

Contact met de gemeente

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Heemskerk om uw vraag te stellen of een melding te doen voor Wmo-ondersteuning. Zo nodig kunt u een afspraak maken.

Uitgebreide contactinformatie en openingstijden gemeente Heemskerk.

Online Wmo-melding bij de gemeente Heemskerk

Digitaal kunt u 24 uur per dag melding doen via het formulier op de website van de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod