Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Respijtzorg kan worden gegeven door een vrijwilliger. Of het kan plaatsvinden bij een zorginstelling en worden gegeven door professionele zorgverleners.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere organisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u bij MaatjeZ, het Centrum voor Mantelzorg, terecht voor ondersteuning.

Respijtzorg regelen via de Wmo

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor kortdurend verblijf (logeeropvang) of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals kortdurend verblijf, dagopvang of ambulante begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u contact opnemen met het team Wmo van de gemeente Heemskerk.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. Iemand van het team Wmo kan u wel helpen om in contact te komen met een organisatie die vrijwillige hulp biedt.

Kortdurend verblijf

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang regelen

Dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling geven de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en aan activiteiten mee te doen. Het geeft mensen een zinvolle daginvulling en mantelzorgers een adempauze. Vaak is er ook verzorging mogelijk op de locatie.

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang en dagbesteding voor mensen die nog thuis wonen vraagt u aan bij uw gemeente, via het Sociaal Team / het team Wmo van uw gemeente. Woont iemand thuis met een Wlz-indicatie, dan kunt u voor meer informatie terecht bij het zorgkantoor.

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

MaatjeZ ondersteunt mantelzorgers zodat zij de zorgtaken...

Mantelzorgondersteuning

De ruim 300 Steunpunten Mantelzorg in het land richten zich op het...

Respijtzorg

Logeeropvang (alles)

Vakantieopvang

Een voormalig kleuter schoolgebouw, wat is aangepast en omgebouwd...

Logeeropvang

Een voormalig kleuter schoolgebouw, wat is aangepast en omgebouwd...

Logeerhuis De Zonnebloem

Logeerhuis 'de Zonnebloem' bestaat uit twee huiskamers gekoppeld...

Zorg overnemen door vrijwilligers

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg

 088-99 57 788 maatjez.nl

MantelzorgNL - Landelijke Vereniging voor...

 030-65 92 222 mantelzorg.nlSparrenheuvel 383708JEZeist

STG vrijwilligershulp & mantelzorg

 088-11 82 985 stg-vrijwilligershulp.nlAlkmaarseweg 11a1947DABeverwijk

Logeerhuis

Logeerhuis Ons Huis - stichting...

 0251-24 53 44 onshuisheemskerk.nlGriegstraat 151962RJHeemskerk

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 023-55 88 141 sein.nlSpieringweg 8012142EDCruquius

SIG - Steunpunt Kennemerlaan, IJmuiden

 0251-25 78 57 sig.nuKennemerlaan 2071972EMIJmuiden

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod