De ergotherapeut helpt mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld aankleden of eten klaarmaken. Met de hulp van de ergotherapeut blijft u zoveel mogelijk zelfstandig doen.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt de situatie samen met u. Wat kunt u nog zelf? Wat lukt niet meer? En wat zou u graag willen kunnen? Op basis van deze doelen maakt de ergotherapeut een plan, waarin de beperkingen zoveel mogelijk worden weggenomen.

De ergotherapeut kan u bijvoorbeeld nieuwe manieren leren om bepaalde handelingen te doen. Ook adviseert de ergotherapeut over aanpassingen en hulpmiddelen. Hij of zij kan u ook laten zien hoe u hulpmiddelen goed gebruikt: bijvoorbeeld door rijles te geven voor de scootmobiel. De ergotherapeut kan ook bemiddelen bij het aanvragen van hulpmiddelen.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Bekijk wel van tevoren of uw zorgverzekering de kosten ook vergoedt als u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut gaat.

Vergoeding

De zorgverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeraars bieden nog een extra dekking van zo'n 2-5 uur per jaar. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Hulpaanbod

Ergotherapie

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

Afhankelijk van de problemen wordt er een test of observatie...

Kinderergotherapie

Afhankelijk van de problemen wordt er een test of observatie...

Kinderergotherapie

Afhankelijk van de problemen wordt er een test of observatie...

Organisaties

Ergotherapeut

Kinderertherapie IK - GC Broekpolder

 06-30 37 82 87Steenhouwerskwartier 291967KDHeemskerk

Ergotherapie Kennemerland

 06-47 10 08 38 ergotherapiekennemerland.nlSteenhouwerskwartier 291967KDHeemskerk

Ergo Dichtbij - Dorpshuis de Kern

 06-14 47 35 65 ergodichtbij.nlOvertoom 151901EWCastricum

Kinderergotherapeut

Kinderertherapie IK - GC Broekpolder

 06-30 37 82 87Steenhouwerskwartier 291967KDHeemskerk

Ergotherapie Kennemerland

 06-47 10 08 38 ergotherapiekennemerland.nlHeemskerkerweg 1911945TGBeverwijk

Vergelijk hulpaanbod