Een zorgplan kan u helpen om beslissingen over zorg en ondersteuning in eigen hand te houden. Wat is een zorgplan precies en hoe maakt u er een?

Het zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw zorgaanbieder over de zorg die u krijgt. De afspraken over een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen ook in het zorgplan staan. Het zorgplan kan ook andere namen hebben, zoals leefplan, zorgleefplan, ondersteuningsplan, persoonlijk plan of individueel plan.

Waarom een zorgplan?

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg, dan is een zorgplan verplicht. Uw zorgaanbieder maakt het samen met u, binnen 6 weken na het begin van de zorg. Het kan zijn dat het zorgkantoor een zorgplan vraagt voor uw persoonsgebonden budget.

Maar ook in andere situaties is een zorgplan of persoonlijk plan een goede manier om overzicht te houden. U gebruikt het om uw eigen wensen helder te krijgen. En om alle afspraken over de zorg op een rijtje te zetten. Als u het plan deelt met uw zorgverleners, maakt dat de communicatie makkelijker.

Hoe maak ik een plan?

Er zijn verschillende websites die kunnen helpen bij het maken van een zorgplan:

  • Mijnondersteuningsplan.nl: een website die in simpele taal informatie geeft over het ondersteuningsplan, een soort zorgplan. U kunt ook zelf een ondersteuningsplan maken door de vragen op de website te beantwoorden. Daarna kunt u het plan uitprinten.
  • Mijn kwaliteit van leven: op deze website kunt u met vragenlijsten uw situatie in beeld brengen. U kunt het resultaat gebruiken wanneer u zorgt wilt aanvragen. Maar de gegevens helpen ook om voor heel Nederland een beeld te schetsen. De makers van de website gebruiken dit om landelijk aandacht te vragen voor betere zorg.
  • MeeroverWlz.nl: informatie van MEE over het maken van een zorgplan voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hier ook een checklist downloaden waarmee u controleert of alles in het zorgplan staat.

Zorgplan bijstellen

U gebruikt het zorgplan om de zorg te organiseren zoals u wilt. Het zorgplan kan veranderen als uw behoefte aan zorg verandert. U kunt dan uw nieuwe wensen en nieuwe afspraken vastleggen in het plan. Bij het maken van of bijstellen van een zorgplan kunt u hulp vragen van een cliëntondersteuner.

Vergelijk hulpaanbod