Met ambulante begeleiding kunt u zelfstandig wonen, met de hulp van een begeleider. Die begeleidt bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.

Hulp van een begeleider

De begeleiders komen regelmatig bij u langs en helpen u om uw woning en uw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zetten samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kunnen ze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

De begeleiders zijn er niet voor behandeling of therapie. Dat kunt u regelen via de huisarts.

Ambulante begeleiding zoeken

Ambulante begeleiding is woonbegeleiding in uw eigen huis. Wilt u graag woonbegeleiding en woont u zelfstandig, dan kunt u zoeken naar aanbod onder de noemer ambulante woonbegeleiding.

Woning voor begeleid wonen huren

Begeleid wonen houdt in dat iemand de woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld is met anderen. Of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling. Zoekt u een nieuwe woonplek met begeleiding, dan kunt u dus zoeken naar een project of organisatie project voor begeleid wonen.wonen.

Veel of weinig begeleiding

Bij begeleid wonen kan er veel begeleiding zijn, van 24 uur per dag tot een paar uur per week. Het is maar net wat bij uw situatie past. Als iemand veel toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf, dan is beschermd [a=12556,beschermd wonen misschien een oplossing.

Hoe regel ik het?

Ambulante begeleiding regelt u via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team / het team Wmo van uw gemeente voor meer informatie.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving. Of met hulp van een cliëntondersteuner.

Begeleid wonen als Wlz-zorg

Wonen met (intensieve) begeleiding maakt ook deel uit van een aantal zorgprofielen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit komt voor als iemand langdurig, 24-uur per dag intensieve zorg nodig heeft en daarvoor naar een instelling verhuist. Bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm die hoort bij een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Een indicatie voor Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

ADL-assistentie

Voor mensen met een lichamelijke beperking die hun leven en huishouding goed op orde hebben, maar wel dagelijks praktische hulp nodig hebben aan huis, is er een speciale woonvorm: de Fokuswoning met ADL-assistentie. In een Fokuswoning is 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar. U moet dan wel in staat zijn om sociaal gezien zelfstandig te wonen en zelf assistentie op te roepen.

Hulpaanbod

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante begeleiding LindeWonen

LindeWonen biedt ondersteuning aan kleinschalige, zelfstandige...

Wonen met ambulante ondersteuning

De ondersteuning wordt in de thuissituatie gegeven en kan bestaan...

Organisaties

Instelling voor begeleid wonen

De Hartekamp Groep

 0251-20 37 54 hartekampgroep.nlDe Cirkel 11967NMHeemskerk

De Waerden IJmuiden, Locatie Adrianastraat...

 088-10 01 902 dewaerden.nlAdrianastraat 241975EZIJmuiden

De Waerden IJmuiden, Gezinsondersteuning...

 0255-52 74 23 dewaerden.nlWijk aan Zeeërweg 1621972NWIJmuiden

Vergelijk hulpaanbod