De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij: een psychische crisis, relatieproblemen, mishandeling, rouw of geldproblemen Mensen met dit soort problemen kunnen dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvang.

Crisisdienst

Bel bij een psychische crisis de huisarts deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Heeft u al hulp, neem dan contact op met uw huidige hulpverlener. Hij of zij kan de crisisdienst inschakelen.

U kunt psychische klachten krijgen door verschillende problemen. Bijvoorbeeld door problemen in uw relatie, een mishandeling, geldproblemen, werkloosheid of omdat u rouwt doordat iemand is overleden. Soms lukt het dan niet meer om thuis te blijven wonen. U kunt dan terecht in de crisisopvang:

• In de crisisopvang krijgt u hulp van een vaste begeleider.
• Samen stelt u een plan van aanpak op.
• In dit plan staat welke hulp u precies nodig heeft om uw problemen op te lossen.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met Veilig Thuis, uw eigen huisarts of eigen hulpverlener (wanneer u al hulp heeft). Zij kunnen ervoor zorgen dat jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt bijvoorbeeld ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.
Vergelijk hulpaanbod