Bij uithuiszetting moet iemand zijn huis verlaten na een besluit van de rechter, of soms van de burgemeester. Dit kan gebeuren als iemand de huur niet betaalt of overlast veroorzaakt. Door snel hulp te zoeken en goed contact te houden met de verhuurder, is een uithuiszetting misschien te voorkomen.

Zoek hulp

Als iemand u uit huis wil zetten, is daar vaak al veel aan voorafgegaan. Misschien zit u met meerdere problemen, die met elkaar te maken hebben. Blijf er niet te lang mee rondlopen. Hoe eerder u in actie komt, hoe meer kans dat u kunt voorkomen dat u uit huis wordt gezet.

Praat erover met iemand die u kent en vertrouwt. U kunt ook terecht bij het maatschappelijk werk of het Sociaal Team / het team Wmo van uw gemeente. Daar kunnen ze met u meedenken over oplossingen.

In het Vangnet en Advies-team werken verschillende zorgorganisaties en organisaties voor maatschappelijk werk samen bij het voorkomen van uithuiszettingen.

Houd contact met de verhuurder

Blijf altijd contact houden met uw verhuurder, ook al vindt u dat lastig. Bel met de verhuurder of stuur brieven terug als u post krijgt. Als u niet reageert op brieven, is het veel lastiger om een ontruiming tegen te houden.

Huurachterstand: afspraken maken

Zegt uw verhuurder de huur op, omdat u niet betaalt? Onderneem dan zo snel mogelijk actie. Maak bezwaar tegen de opzegging bij de verhuurder. En probeer een betalingsregeling te treffen. Een betalingsregeling bestaat uit afspraken met de verhuurder over hoe u de huur gaat betalen. Meer over hoe u dit aanpakt kunt u lezen op de website van het Juridisch Loket.

Hulp vragen bij betalingsregeling

Misschien vindt u het erg lastig om zelf afspraken te maken met uw verhuurder. Vraag dan om hulp. Misschien is er iemand die u kent die u kan helpen: een familielid of vriend(in). U kunt ook schuldhulpverlening vragen als u niet lukt om zelf een betalingsregeling af te spreken.

Afspraken bijstellen

Komt u er achter dat u zich niet aan de afspraken kunt houden? Stel uw verhuurder dan zo snel mogelijk op de hoogte. Kijk of u nieuwe afspraken kunt maken. Zo houdt u de relatie met de verhuurder goed en laat u zien dat u uw schuld wilt aflossen.

Uit huis zetten kan niet zomaar

Huurt u een huis? En wil uw verhuurder u uit huis zetten? Dan moet dit via de rechter. De rechter beslist of uw huis ontruimd mag worden. Moet u voor de rechter verschijnen, schakel dan juridische hulp in. Via het Juridisch Loket of een advocaat.

Besluit de rechter dat de verhuurder uw huis mag ontruimen, dan kunt u hoger beroep aantekenen met hulp van een advocaat. Uw zaak wordt dan nogmaals door de rechter bekeken.

Uitstel aanvragen

Stapt de verhuurder naar de rechter voor ontruiming, dan kunt u uitstel vragen bij de rechtbank. De zaak wordt dan later behandeld. Het is verstandig om hiervoor een advocaat in te schakelen.

Meer over de procedure bij de rechter leest u op de website van het Juridisch Loket.

Overlast

In sommige gevallen kan de burgemeester ervoor zorgen dat een huis wordt ontruimd. Bijvoorbeeld omdat iemand veel overlast veroorzaakt of een wietplantage heeft. De huurder heeft dan nog wel een huurcontract. Om dat contract te ontbinden, moet de verhuurder naar de rechter, net als in andere gevallen. Ook kunt u via de rechter de ontruiming door de burgemeester aanvechten.

Bij iemand inwonen

U kunt ook op straat komen te staan als u bij iemand in huis woonde, die u eruit zet. U woont bijvoorbeeld bij familie of bekenden. In zo'n geval kunt u het beste contact opnemen met maatschappelijk werk in uw gemeente of contact opnemen met het Sociaal Team / het team Wmo van uw gemeente.

Er kan van alles spelen waardoor u niet thuis kunt blijven. Misschien lukt het met hulp om deze problemen op te lossen, zodat u op uw plek kunt blijven. Of misschien kunt u met hulp een andere woning vinden.

Opvang

Komt u toch plotseling op straat te staan, dan kunt u terecht bij de opvang voor daklozen.

Organisaties

Juridisch Loket of rechtswinkel

Maatschappelijk werk bij geldproblemen

Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond

 06-10 78 97 71 maatjesvoorschuldhulpijmond.nlElbestraat 161966XJHeemskerk

Dak- en thuislozenopvang

RIBW - Maatschappelijke opvang Beverwijk

 088-21 48 490 ribw-kam.nlKennemerhof 21942AJBeverwijk

Stichting VPSG-advies en ondersteuning bij...

 023-53 28 222 vpsg.nlNieuwe Groenmarkt 82011TWHaarlem

Brede Centrale Toegang Kennemerland

 023-51 14 477 bctkennemerland.nlWilhelminastraat 102011VMHaarlem

Maatschappelijk werk (alles)

Algemene Hulpdienst Heemskerk

 0251-25 74 80 ahdheemskerk.nlMaltezerplein 311961JCHeemskerk

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

 088-88 76 900 socius-md.nlBurgemeester Nielenplein 61961NVHeemskerk

Socius Maatschappelijk Dienstverleners Uitgeest

 088-88 76 900 socius-md.nlBurgemeester Nielenplein 61961NVHeemskerk

Hulpaanbod

Opvang dak- en thuislozen

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is een vorm van tijdelijke huisvesting met...

Maatschappelijk werk: woonproblemen