Werk, geld en uitkering

Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Hiervoor kunt u zich melden bij de gemeente. Maak telefonisch (tel. 14 0251) of online een afspraak. Voor schuldhulpverlening via de gemeente komt u in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. Komt u ervoor in aanmerking, dan is de ondersteuning gratis.

Hulp bij schulden

Meldt u zich bij de gemeente Heemskerk voor hulp bij schulden, dan maakt een medewerker van de gemeente een afspraak voor u bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Socius helpt u bij het voorbereiden van de aanvraag. Is de aanvraag compleet, dan meldt Socius u bij de gemeente aan voor een intakegesprek met een medewerker van de afdeling schuldhulpverlening.

Is de uitkomst van het intakegesprek dat een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject nodig en mogelijk is? Dan brengen de mensen van de schuldhulpverlening uw situatie in kaart en treffen zij een regeling met uw schuldeisers. Een hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Heemskerk.

Zie ook