Menu

Toeslagen en tegemoetkomingen

Extra geld voor mensen met weinig inkomen of hoge kosten.

Kinderbijslag

Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Toeslagen

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, studietoeslag, woonkostentoeslag, toeslagen voor mensen met een beperking

Tegemoetkomingen

Tegemoetkoming voor zorgkosten, schoolkosten of de kosten van arbeidsongeschiktheid, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (voorheen Wtcg).

Toeslag op uitkering UWV

Toeslag voor mensen met een lage uitkering van UWV. De toeslag vult de uitkering aan tot (ongeveer) bijstandsniveau.