Menu

Nederlander worden

Als u bent ingeburgerd, kunt u misschien Nederlander worden. U krijgt dan de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort. U mag dan ook stemmen bij de verkiezingen.

Nederlander worden

Er zijn 2 manieren waarop u Nederlander kunt worden: de optieprocedure en naturalisatie.

Bij beide procedures zijn diverse voorwaarden waar u aan moet voldoen. Dit hangt van verschillende zaken af en dient per persoon bekeken te worden.

Het is dan ook de bedoeling dat u, voor u de procedure opstart, eerst een afspraak voor informatie maakt bij de gemeente.

Dit kunt u doen door via de website van de gemeente Heemskerk een afspraak in te plannen voor 'Info verkrijgen Nederlandse nationaliteit' of de gemeente telefonisch op nummer 140251 te benaderen voor een afspraak.

Optieprocedure

De optieprocedure is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. U legt bij de gemeente een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. De burgemeester beslist of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

U kunt een afspraak maken bij de gemeente voor informatie hierover. Voldoet u aan alle voorwaarden, dan wordt er met u een vervolgafspraak gemaakt voor het afleggen van de optieverklaring.

Naturalisatie

Mensen die niet aan de voorwaarden voor de optieprocedure voldoen, kunnen misschien wel Nederlander worden door naturalisatie. U moet dan aan alle voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben, het inburgeringsexamen halen en minstens 5 jaar in Nederland wonen.

Nederlander worden via naturalisatie duurt 6 tot 12 maanden. Ook naturalisatie vraagt u aan bij de gemeente, maar uiteindelijk beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst hierover.

U kunt een afspraak voor informatie maken, zodat er zekerheid is dat u de aanvraag kunt doen.

Naturalisatieceremonie

De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie als u door het Koninklijk Besluit of door de bevestiging van de optieverklaring het Nederlanderschap heeft verkregen. De naturalisatieceremonie is een feestelijke bijeenkomst. Na het afleggen van de verklaring van verbondenheid tijdens de ceremonie bent u officieel Nederlander. U moet naar de naturalisatieceremonie komen als u Nederlander wilt worden. De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie. In de periode na de ceremonie kunt u een Nederlands paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.

Vergelijk hulpaanbod