Menu

Inburgeringstraject

Inburgeren wil zeggen dat iedereen:

 • Nederlands kan spreken, lezen en schrijven
 • Nederlands kan verstaan en begrijpen wat er gezegd wordt
 • Weet hoe we in Nederland met elkaar samen leven

Voor meer infomatie kunt u kijken op inburgeren.nl.

Inburgeren meestal verplicht

Volgens de Wet Inburgering moeten nieuwkomers in Nederland binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Minderjarige kinderen hoeven dit examen niet te doen.

Inburgering is meestal verplicht als u uit een land buiten Europa komt. Maar er zijn uitzonderingen. Meer over de inburgeringsplicht en de uitzonderingen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Inburgeringsexamen

Als u na 1 oktober 2017 bent begonnen met inburgeren, dan moet u aan de volgende verplichtingen voldoen:

 • Slagen voor het examen Kennis van de Nederlandse maatschappij
 • Slagen voor het examen OriĆ«ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
 • Slagen voor het examen Lezen
 • Slagen voor het examen Spreken
 • Slagen voor het examen Luisteren
 • Slagen voor het examen Schrijven
 • Participatieverklaringstraject volgen (u hoeft hiervoor geen examen af te leggen u moet wel bij de workshops aanwezig zijn)

Binnen 3 jaar

U moet het inburgeringsexamen binnen 3 jaar halen. Lukt dit niet, dan kunt u een boete krijgen. In sommige gevallen kunt meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als u:

 • wel uw best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald
 • ziek bent geweest
 • een kind heeft gekregen
 • niet goed kunt lezen en schrijven.

Op Inburgeren.nl leest u er meer over.

Participatieverklaring

Moest u op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren? Dan moet u als onderdeel van uw inburgering uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Door de verklaring te ondertekenen, verklaart u dat u weet welke waarden en spelregels belangrijk zijn in Nederland. En dat u actief wilt meedoen in de samenleving.

U krijgt van de gemeente een brief met uitleg over de participatieverklaring. De gemeente houdt ook bij of u de verklaring heeft getekend. U moet de verklaring tekenen binnen 1 jaar nadat u bent ingeschreven bij de gemeente. Heeft u vragen over de participiatieverklaring? Of wilt u weten waarom u nog geen brief heeft gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie vindt u ook op de website Inburgeren.nl.

Examen doen vanuit het buitenland

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan moet u in uw eigen land een examen maken. Dit is het basisexamen inburgering. U kunt het maken op de Nederlandse ambassade of het consulaat, via de computer. Op de website Naarnederland.nl vindt u meer informatie en lesmateriaal waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen.

Haalt u het examen, dan krijgt u een machtiging voorlopig verblijf (mvv). Daarmee kunt u naar Nederland reizen. In Nederland moet u dan een tweede inburgeringsexamen afleggen.

Zelf betalen

U moet uw inburgering zelf betalen. U kunt geld lenen van DUO om een inburgeringscursus en taalcursus mee te betalen. U vindt er meer informatie over op Inburgeren.nl.

Organisaties

Asielzoekersorganisatie, vluchtelingenorganisatie

Vergelijk hulpaanbod