Inburgeren wil zeggen dat iedereen:

  • Nederlands kan spreken, lezen en schrijven
  • Nederlands kan verstaan en begrijpen wat er gezegd wordt
  • Weet hoe we in Nederland met elkaar samen leven

Voor meer infomatie kunt u kijken op inburgeren.nl.

Inburgeren verplicht?

Inburgering is meestal verplicht als u uit een land buiten Europa komt. Maar er zijn uitzonderingen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u nalezen wie er moet inburgeren.

Binnen 3 jaar

U moet het inburgeringsexamen binnen 3 jaar halen. Lukt dit niet, dan kunt u een boete krijgen. In sommige gevallen kunt meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als u:

  • wel uw best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald
  • ziek bent geweest
  • een kind heeft gekregen
  • niet goed kunt lezen en schrijven.

Op Inburgeren.nl leest u er meer over.

Examen doen vanuit het buitenland

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan moet u in uw eigen land een examen maken. Dit is het basisexamen inburgering. U kunt het maken op de Nederlandse ambassade of het consulaat, via de computer. Op de website Naarnederland.nl vindt u lesmateriaal waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen.

Haalt u het examen, dan krijgt u een machtiging voorlopig verblijf (mvv). Daarmee kunt u naar Nederland reizen. In Nederland moet u dan een tweede inburgeringsexamen afleggen.

Wie betaalt het inburgeringsexamen?

U moet uw inburgering zelf betalen. U kunt geld lenen van DUO om een inburgeringscursus en taalcursus mee te betalen. U vindt er meer informatie over op Inburgeren.nl.

Organisaties

Asielzoekersorganisatie, vluchtelingenorganisatie

Bestanden

Bij uw partner in
Nederland wonen
PDF, 540,3 kB